łóżko i śniadanie w naturze

        - Accueil Paysan International (Ĉefpaĝo Internacia Kamparano)  Dziękujemy Burmistrzowi Gminy Chojna, pani sekretarz Ewie De La Torre oraz  naszym przyjaciołom, rodzinom i wolontariuszon  za pomoc w realizacji naszego projektu:

Dankon al urbestro de Chojna, speciale la urbestro sekretario Ewa DeLaTorre kaj niaj amikoj, familioj kaj volontuloj:


www.justynabudzyn.jimbo.com

http://www.mickaelfleury.comtop /supro